moomzik: (Default)
[personal profile] moomzik
20 січня 2010 року, «за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву у боротьбі за незалежну Українську державу», Президент України Віктор Ющенко присвоїв С.Бандері звання Герой України з удостоєнням ордена Держави (посмертно). 22 січня на урочистостях з нагоди Дня соборності в Національній опері глава держави зазначив, що «цього очікували мільйони українців і багато років». Присутні на урочистостях вітали вручення стоячи.

январь 2013, Львов
big
январь 2014, Киев
big-32

февраль 2014, Евромайдан
Наречений у камуфляжі і наречена у вінку і весільній сукні пройшли до портрета Степана Бандери під червоно-чорним прапором УПА.

Женя, 23 роки, цілує свою наречену Настю, 17 років. Пара познайомилася під час Євромайдану близько місяця тому. Вони планують одружитися на барикадах.

_6_16


слово главному герою современной независимой Украины и евромайдана:
menshineva polityka 1
menshineva polityka 2
narodna miliciya
narodna miliciya 2
organy bezpeki 1
organy bezpeki 2
vorozhij element

Які ґерої, така держава...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

moomzik: (Default)
moomzik

March 2014

S M T W T F S
      1
2 345678
9101112131415
16171819202122
2324252627 2829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 10:19 pm
Powered by Dreamwidth Studios